اگر بخواهیم نمونه موفق از طراحی سایت دندانپزشکی را با طراحی عریض مثال بزنیم باید بگویم طراحی سایت دکتر الهام وزیری یکی از بهترین نمونه ها می باشد.

در اجرای این پروژه از عکاسی فضای دندانپزشکی جهت نشان دادن فضای متفاوت این مطب و آگاهی بیماران از محیط بهداشتی این دندانپزشکی میباشد.

این پروژه بصورت ریسپانسیو طراحی شده

  • CLIENT دکتر الهام وزیری نهاد
  • YEAR 2016
  • WE DID طراحی سایت ، سئو ، عکاسی تبلیغاتی
  • لینک پروژهhttp://drelhamvaziri.com