یک دندانپزشکی خوب باید یک طراحی سایت خوب را به همراه داشته باشد تا بتواند نمونه کارهای درمانی را به خوبی به نمایش بگذارد.

یکی از ویژگی های طراحی سایت در این پروژه نمایش تصاویر درمانی بصورت نمایش ساده و همراه با امکان بزرگنمایی تصاویر است  ، این ویژگی با ساختار عریض قالب باعث می شود نمایشی کامل در صفحات مختلف دستگاه ها بدون نقص باشد.

  • CLIENT دکتر محمدهانی شکوه نیا
  • YEAR 2016
  • WE DID طراحی سایت ، سئو ، عکاسی تبلیغاتی
  • لینک پروژهhttp://www.drshokoohnia.com