صفحه ی خطاهای خزنده

صفحه خطاهای خزنده جزئیاتی را درباره URL هایی ارائه می کند که گوگل توانایی بررسی موفق آنها را ندارد. این صفحه دو بخش اصلی دارد:

خطاهای سایت

این بخش مهمترین مطالب 90 روز گذشته را که مانع از دسترسی روبات گوگل به کل سایت شده است، نشان می دهد.
خطاهای DNS : سیستمی که نام سایت شما را برای آدرس های مختلف سروری که فایل های سایت شما را فراهم می کند، ترجمه می کند
خطاهای سرور:کارکرد های سرور فراهم کننده هاست، مثل سرعت و قابلیت اعتماد
ناکامی robots.txt : فایلی که گوگل باید قبل از بررسی سایت به آن دسترسی داشته باشد. به گوگل می گوید به کدام صفحات می تواند دسترسی داشته باشد و به کدام صفحات نه.

خطاهای URL :

این قسمت یک فهرست از خطاهای مشخصی که گوگل هنگام بررسی کامپیوتر، گوشی و صفحات نرم افزاری اندروید پیدا می کند، فراهم می می کند. خطاهایی که لیست می شوند مختص این صفحات هستند:

دسکتاپ: دسکتاپ یا صفحات وب که توسط روبات گوگل قابل دسترسی هستند.

Smartphone: صفحاتی که توسط روبات گوگل یافت می شود

Feature Phone: صفحاتی که روبات گوگل به آنها دسترسی دارد

نرم افزار های اندروید : URL های نرم افزار اندورید که برای برقراری لینک با صفحات سایت شما بررسی می شوند.