سورن مدیا جهت بالا بردن کیفیت سود دهی وب سایت های تجاری و درمانی اقدام به مدیریت اختصاصی وب سایت ها در قالب خدمات وب سایت نموده است.

شما صاحبان وب سایت های کسب کار اینترنتی می توانید خدمات وب سایت خود را به سورن مدیا بسپارید مواردی شامل:

. ایجاد فرصت های جذاب برای مخاطبان روزانه وب سایت

. تولید محتوای جدید، جذاب و سئو شده

. کنترل امنیت وب سایت

. بروز رسانی وب سایت

. حل مشکلات فنی و ویرایش گرافیکی طراحی وب سایت

. کنترل سفارشات وب سایت و هماهنگی با مسئول مربوط

. بالا بردن ارگانیک ترافیک وب سایت

. سئو حرفه ای و ارگانیک وب سایت

و موارد خاصی که با تواقف طرفین قابل انجام است.

همین امروز با کارشناسان سورن مدیا تماس بگیرید.