وارد کردن تصویر در مطالببرای اضافه کردن تصویر به متن مطلب مراحل زیر را در سیستم مدیریت محتوای جوملای خود انجام دهید.

1. روی دکمه پایین کادر متن مطلب که با دایره قرمز رنگ مشخص شده کلیک کنید.

وارد کردن تصویر در مطالب

2. سپس از حافظه رایانه خود تصویری را که از قبل آماده کرده اید انتخاب کنید.

وارد کردن تصویر در مطالب
3. حال روی دکمه آغاز آپلود کلیک کنید.

وارد کردن تصویر در مطالب 4. بعد از انتقال تصویر به سایت تصویر انگشتی مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید و روی دکمه درج تصویر جهت وارد کردن تصویر مورد نظر کلیک کنید.

وارد کردن تصویر در مطالب

وارد کردن تصویر در مطالب

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 80% (2 Votes)

به خانواده بزرگ سورن مدیا بپیوندید.

حضور شما را ارج می نهیم.