بزرگی و کوچکی حروف در جستجوی گوگل

هنگام نوشتن توضیحات متا شاید وقت می گذارید و به بزرگی و کوچکی کلمات در انگلیسی اهمیت میدهید برای شما خبر خوبی داریم، نگران بزرگی و کوچکی حروف نباشید!

جستجو در گوگل به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیست. جستجوی soren media نتایجی مشابه جستجوی Soren Media خواهد داشت.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

به خانواده بزرگ سورن مدیا بپیوندید.

حضور شما را ارج می نهیم.