Mozilla Thunderbirdوقتی برای اولین بار Thunderbird را باز می کنید، تنظیم حساب ایمیل اجرا می شود. اگر کادر تنظیم حساب ایمیل باز نمی شود کارهای زیر را انجام دهید :

1- در منوی ابزار روی تنظیمات حساب کلیک کنید.
در صفحه تنظیمات حساب، در عملکردهای حساب، روی افزودن حساب ایمیل کلیک کنید. 2- در کادر تنظیم حساب ایمیل، اقدام زیر را انجام دهید : در کادر نام شما، نامی که می خواهید در خط "از" در پیام های خروجی شما ظاهر شود را وارد کنید.

در کادر آدرس ایمیل، آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

در کادر رمز عبور، رمز عبور خود را وارد کنید. روی ادامه کلیک کنید اگر از Windows رایانه استفاده می کنید یا در صورت استفاده از Mac روی بعدی کلیک کنید.

Thunderbird سعی در یافتن تنظیماتی می کند که شما برای حساب خود نیاز به پیکربندی آن دارید. روی توقف کلیک کنید یا صبر کنید تا Thunderbird سعی در یافتن تنظیمات حساب شما نماید. در جاییکه می توانید تنظیمات سرور را برای حساب خود وارد کنید، صفحه ای ظاهر می شود. اگر روی توقف کلیک نکنید، صفحه ای حاوی این پیام ظاهر می شود: "Thunderbird تنظیماتی را برای حساب شما یافته است.

2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 55% (2 Votes)
sd-logos-part1
sd-logos-part2

منتخب از مشتریان با ارزش ما

مشتریان ما سرمایه ما
themeforest-logo
codecanyon--logo
graphicriver-logo
audiojungle-logo
photodune-logo
activeden--logo