متاسفانه در وب فارسی به حدی به این موضوع بی توجهی می شود که تقریبا 60 درصد سایت های فارسی زبان آن را رعایت نکرده اند.

به تصویر بالا توجه کنید در فارسی ” ی ” بدون نقطه های زیر صحیح می باشد و در عربی با نقطه ، گوگل با توجه به بهبود نتایج و درک بیشتر زبان فارسی نتایج خود را آن طور که صحیح است در جستجو به نمایش می گذارد.

لغت ” تغارن ” یک لغت عربی است و کاربرد آن در وب فارسی نتایج غیر مرتبط با زبان فارسی و درخواست کاربر دارد.

این موضوع زمانی حساس خواهد شد که هدف اصلی شما کاربر فارسی زبان است.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...