برند

برندها؛ از جمله دارایی های ارزشمند شرکت ها هستند که برروی آنها سرمایه گذاری شده و در طول زمان توسعه می یابند. برند، نمادی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در بر می گیرد چرا که با استفاده از آهنگ، معنی و مفهوم لغوی خود و مهمتر از آن با استفاده از هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن در آمیخته و در جامعه به صورت هویتی اجتماعی و شناخته شده نمود می یابد و با مشتری سخن می گوید. با وجودی که فرآیند تولید می تواند اغلب تکراری باشد، عقاید و نگرش های ذهنی مشتریان این گونه نیست.

به برند خود هویت دهید و اجازه دهید پرورش یابد، برند را ارزش دهید و از آن مراقبت کنید.

آگاهی از برند Brand Awareness

آگاهی از برند (Brand Awareness)

آگاهی ما از برند با قدرت گره اطلاعاتی در حافظه هر یک از ما مرتبط است؛ توانایی مشتریان در شناسایی برند، تحت شرایط گوناگون، نشان دهنده میزان آگاهی آنها از برند است. آگاهی از برند یکی از عوامل اصلی در خلق ارزش افزوده برند بوده و همچنین یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سطح دانش مشتریان از برند به شمار می آید.

احساسات نسبت به برند Brand Feelings

احساسات نسبت به برند (Brand Feelings)

پاسخ ها و عکس العمل های احساسی مشتریان به برند است. این احساسات با جریانات و تاثیرات اجتماعی ناشی از برند مرتبط هستند.

ارزش ویژه برند Brand Equity

ارزش ویژه برند (Brand Equity)

ارزیابی ذهنی و نامحسوس مشتریان از برند، که برتر و فراتر از ارزش عینی ادراکی آن است. سه عامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند عبارتند از آگاهی مشتریان از برند، نگرش های مشتریان نسبت به برند و ادراک مشتریان از عملکرد و رفتار برند. ارزش ویژه برند یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین مفاهیم در حوزه برند است که برای اولین بار در سال 1980 معرفی گردید. این معیار نقش برند در استراتژی بازاریابی را پر رنگ ساخته است؛ لیکن تاکنون شیوه های متعددی برای سنجش آن بکار گرفته شده و تاکنون هیچ گونه اتفاق نظری در خصوص اجزا و کاربردهای آن در میان دانشمندان و پژوهشگران شکل نگرفته است.

تداعی های برند Brand Associations

تداعی های برند (Brand Associations )

این شاخص بازتابی از تداعیات ذهنی و نگرش های عمیق مصرف کننده در خصوص برند است. شامل فاکتورهای 4 گانه ارزش ادراک شده، هویت برند، تداعیات از محصول و تداعیات سازمانی است. تداعیات ذهنی باید از قدرت، مطلوبیت و تمایز کافی در نزد مشتری برخوردار باشند. مزایای برخورداری از سطوح امتیاز بالا در شاخص تداعیات ذهنی از برند عبارتند از : بهبود تصویر ذهنی مشتری از برند، ارتقای سطح دانسته های مشتری از برند، افزایش تکرار و حجم خرید به جهت ایجاد نزدیکی میان مشتری و برند.

تصویر برند Brand Image

تصویر برند (Brand Image)

به مفهوم نگرش مشتریان نسبت به برند که برپایۀ تداعیات ذهنی آنها نمود می یابد. به بیان دیگر تداعیات ذهنی از برند، سایر گره های اطلاعاتی مرتبط با گره یک برند در حافظه ما هستند و مفهوم برند را برای ما روشن تر می سازند.

عناصر برند

عناصر برند (Brand Elements)

کلید ایجاد یک برند، توانایی انتخاب نام، لوگو (طرح نام تجاری)، سمبل، طرح بسته بندی، و یا سایر مشخصه هایی است که یک محصول را شناسانده و متمایز می کنند. هر یک از این اجزای متفاوت، عناصر برند هستند.

قضاوت ها نسبت به برند

قضاوت ها نسبت به برند (Brand Judgments)

عبارتند از نظرات شخصی مشتریان و ارزیابی های آنها از برند است که از کنار هم گذاردن عملکردهای متفاوت و تداعی های تصویری از برند در ذهن مشتریان شکل می گیرد.

برندینگ

مدیریت استراتژیک برند (Brand Strategic Management)

شامل طراحی و بکارگیری برنامه های بازاریابی و فعالیت های ایجاد، اندازه گیری و مدیریت ارزش برند.این فرآیند شامل چهار مرحله است:

1- شناسایی و استقرار جایگاه برند.

2- برنامه ریزی و بکارگیری برنامه های بازاریابی برند.

3- اندازه گیری و تفسیر عملکرد برند.

4- رشد و نگهداری ارزش ویژه برند.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)
sd-logos-part1
sd-logos-part2

منتخب از مشتریان با ارزش ما

مشتریان ما سرمایه ما
themeforest-logo
codecanyon--logo
graphicriver-logo
audiojungle-logo
photodune-logo
activeden--logo