آیا شما فکر می کنید دامنه یک وب سایت با تجربه و قدیمی بهتر از یک دامنه وب سایت جدید و تازه کار در نتایج گوگل جایگاه دارد؟ شما درست فکر کرده اید ، یکی از معیارهای گوگل برای رتبه بندی دامنه ها سن دامنه است. اما گزینه دیگری نیز ملاک است و آن مقدار باقی مانده تا زمان تمدید دامنه وب است.

در نگاهی ساده گوگل برایش مهم است که شریکش چه مدتی برای کسب و کار خود برنامه ریزی کرده است.

پس به گوگل ثابت کنید شما برای مدت حداقل 10 سال قصد ندارید میدان را ترک کنید.

دامنه شما همه چیز شما در دنیای وب است ، از آن مراقبت کنید ، آن را به نام خود بزنید و قانونی کنید و مطمئن شوید شرکتی که آن را میزبانی می کند معتبر باشد.

سورن مدیا افتخار میزبانی صدها دامنه را به مدت زیادی دارد! شما هم با ما همراه شوید.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...